Ansvarlig redaktør for GLR: Nils Martin Kristensen