Nils Martin Kristensen

mmNils Martin Kristensen12. desember 2018
arne-pedersen.jpg

Tidligere fylkesvaraordfører og styremedlem i For Finnmark Arne Pedersen raser mot partikolleger, blant andre Johan Vasara, som sammen med andre ordførere i Finnmark nå har gått inn for likevel å starte arbeidet med fellesnemnd for Troms og Finnmark. Han lover rabalder internt og hevder at flertallet i Finnmark AP ikke hadde rett til å stemme ja til fellesnemnd

foto: Altaposten


mmNils Martin Kristensen5. desember 2018
Aili-keskitalo_foto-Altaposten.jpeg

Sametingspresident Aili Keskitalo er dypt kritisk til at staten ikke tok Sametinget med på hverken konsultasjon eller høringer før vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark ble vedtatt. Nå er hun usikker på hvordan man skal angripe saken videre dersom det, etter all sannsynlighet, blir et nytt sammenslåingsvedtak i Stortinget denne uka.

foto: Altaposten