Nyheter fra GLR

Bruker til å fortelle om hendelser og informasjon fra radioen.