Kulturealáhusat

Kulturnæringer er en voksende næring med tradisjon og kultur som utgangspunkt. Vi har møtt seks kulturnæringsutøvere fra begge ender av skalaen.

Episoder