Siebe-Inga

Siebe-Inga var fra Siebe, en liten grend utenfor Kautokeino i Finnmark. På siste del av 1800-tallet var hun en viktig skikkelse i Siebe, som datteren til de om etablerte Siebe som en liten grend da den utviklet seg fra vinterboplass til fast bosted.

Episoder