Svensketiden i Sápmi

Da svenskekongen styrte her i nord, var det fremgang for samene. Svenskekongen ville samene vel.

Episoder